Izsludināts aizliegums veikt kravas autopārvadājumus Krievijā

17.10.2022

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas izplatīto paziņojumu, no 2022.gada 10. oktobra stājas spēkā aizliegums veikt kravas autopārvadājumus Krievijas feterācijā.

2022. gada 1. oktobrī ir publicēts Krievijas Federācijas valdības 2022. gada 30. septembra pieņemtais lēmums Nr.1728, kurā ir noteikti nosacījumi starptautisko kravu autopārvadājumu veikšanai KF teritorijā.

Aizliegums veikt starptautiskos kravu autopārvadājumus KF valsts teritorijā pārvadātājiem no Krievijai “nedraudzīgām” valstīm – ES valstu pārvadātājiem, AK, Norvēģijas un Ukrainas pārvadātājiem;
lēmums ir spēkā no 2022. gada 10. oktobra līdz 2022. gada 31. decembrim;
attiecas uz divpusējiem, tranzīta pārvadājumiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.
Aizliegumu nepiemēro:

1) starptautisko pasta sūtījumu pārvadāšanai;

2) precēm, kurām nepieciešami īpaši transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi (var sabojāties) – saraksts ir atrodams lēmuma pielikumā Nr.1;

3) precēm, kas tiek vestas uz/no Kaļiņingradas apgabala;

4) ja KF teritorijas muitas kontroles zonās krava tiek pārkrauta Krievijas vai Baltkrievijas pārvadātāju transportlīdzekļos tālākai pārvadājuma veikšanai;

5) ja KF teritorijas muitas kontroles zonās kravas piekabe/puspiekabe tiek pārkabināta uz Krievijas vai Baltkrievijas pārvadātāju transportlīdzekļiem tālākai pārvadājuma veikšanai;

6) transportlīdzekļiem, kas atrodas KF teritorijā, lai atgrieztos tā reģistrācijas valstī līdz 7 dienām no lēmuma stāšanās datuma;

Veicot 2), 3), 4) un 5) punktā minētos kravu pārvadājumus, izbraucot no KF, degvielas daudzums, kas ir transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē, nevar pārsniegt 200 litrus.

AVOTS: https://www.atd.lv/lv/aizliegums-veikt-kravas-autop%C4%81rvad%C4%81jumus-kf-teritorij%C4%81-no-2022gada-10oktobra