ADR jeb bīstamo kravu pārvadājumi

Nepieciešams veikt bīstamās kravas pārvešanu, taču nezināt, kā to izdarīt pareizi, ievērojot visus nosacījumus? Tādā gadījumā esat nonācis pareizajā vietā, jo Upway Logistics pakalpojumu klāstā ietilpst arī bīstamo kravu pārvadāšana!

Kas ir bīstamās kravas?

Būtībā par bīstamajām kravām sauc ikvienu kravu, kurā ir materiāli, kas var radīt sprādzienu, uzliesmot, radīt saindēšanos vai citas veselības problēmas, izraisīt nāvi vai kādā citā veidā nodarīt kaitējumu videi, dzīvniekiem vai cilvēkam.

Pastāv arī bīstamo kravu klasifikācija, kurā ietilpst deviņas dažādas klases:

  • 1. klase – sprāgstošas vielas un izstrādājumi;
  • 2. klase – tīras gāzes, gāzu maisījumi;
  • 3. klase – šķidrumi, kas ir viegli uzliesmojoši;
  • 4. klase – viegli uzliesmojošas cietas vielas, kā arī pašuzliesmojošas vielas un vielas, kas rada gāzi, saskaroties ar ūdeni;
  • 5. klase – oksidējošas vielas, kas var izraisīt citu vielu degšanu vai kļūt bīstamas saskarē ar citām vielām;
  • 6. klase – indīgas un toksiskas vielas, kas var izraisīt nāvi, vielu norijot, tai uzsūcoties caur ādu vai ieelpojot vielas tvaiku/putekļus, kā arī vielas, kas satur patogēnus organismus;
  • 7. klase – radioaktīvas vielas;
  • 8. klase – kodīgas un korozīvas vielas;
  • 9. klase – pārējās bīstamās vielas.

Vairākām bīstamo vielu klasēm ir arī apakšklases, kas šīs vielas iedala precīzāk.

Kāpēc bīstamo (ADR) kravu pārvadāšanu uzticēt Upway Logistics?

Bīstamo kravu pārvadājumi Upway Logistics tiek veikti, izmantojot tikai speciāli aprīkotas un sertificētas automašīnas, un transportēšanas procesu uzticam atbilstoši kvalificētiem autovadītājiem. Bīstamo kravu pārvadājumus piedāvājam jebkurā virzienā Eiropas robežās, nodrošinot Door to door piegādi, turklāt uz un no Polijas, Čehijas, Slovākijas, Austrijas, Ungārijas un Slovēnijas pārvadājumus varam veikt par īpaši izdevīgām cenām.

Bīstamo kravu pārvadājumi ir ļoti atbildīgs process, kurā nepieciešama atbilstoša sertifikācija, specializēts transports un profesionāli autovadītāji. To visu piedāvājam arī mēs, Upway Logistics, tāpēc sazinieties ar mums, lai vienotos par detaļām!

Uzziniet cenu jau tūlīt!

Mēs nosūtīsim jums cenas piedāvājumu vienas stundas laikā (darba dienās no 9:00 - 17:30)
Saņemt cenas piedāvājumu
Vienas stundas laikā vai ātrāk