Polityka prywatności

Jako klient Upway Logistics powierzasz Upway Logistics SIA (zwaną dalej „Upway Logistics” lub „My”) danymi osobowymi Ciebie lub naszych pracowników i udzielamy nam prawa do ich przetwarzania zgodnie z naszą Polityką prywatności (dalej – Polityka).

W niniejszej Polityce znajdziesz wszystkie informacje o tym, które dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, w jakich celach ich używamy, jak długo przechowujemy i inne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką, a jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że Polityka może zostać zmieniona, uzupełniona, odnowiona i zostanie ci przekazana za pomocą informacji kontaktowych podanych przez Ciebie.

Informacje osobiste – wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby, a także wszelkie informacje o osobie, która została już zidentyfikowana.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

Upway Logistics Logistics and Tracking Services

Opieramy się na zgodności naszych klientów z osobami prawnymi i pracownikami tych klientów z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w ustawie regulującej przetwarzanie danych osobowych, w tym obowiązku informowania pracowników o przekazywaniu danych do partnerów współpracy.

Jeśli chcesz otrzymać wycenę i powierzyć nam swoje dane kontaktowe, wypełniając jeden z naszych formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z naszym specjalistą przez telefon lub czat online (imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące ładunku itp.), wykorzystamy te dane w oparciu o Twoją zgodę na skontaktowanie się z Tobą i złożenie oferty cenowej, a także, jeśli to konieczne, wyjaśnienie informacji związanych z ładunkiem.

Termin przetwarzania danych – przez cały okres świadczenia usługi i przez dłuższy okres, jeśli jest to konieczne do ochrony naszych interesów i praw w związku z roszczeniami wobec nas.

Komunikacja komercyjna

Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynów Upway Logistics, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres), dostarczając Ci takich informacji w wybrany przez Ciebie sposób – przez e-mail, SMS lub pocztę.

Podstawa prawna przetwarzania danych – zgoda.

Termin przetwarzania danych – przez cały okres Twojej zgody. Możemy przechowywać informacje o przetwarzaniu i dowód Twojej zgody na dłuższy okres czasu

Statystyki, rynek i badanie działań naszych klientów

Z jakich źródeł zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy od Ciebie tylko Twoje dane osobowe. Przesyłasz dane bezpośrednio do nas.

W jakich przypadkach i dla jakich odbiorców ujawniamy Twoje dane osobowe?

W celu świadczenia usługi przekażemy Twoje dane dostawcom usług transportowych, dostawcom usług ubezpieczeniowych, a także innym dostawcom usług, a także pośrednikom w celu świadczenia wyżej wymienionych usług, takich jak brokerzy ubezpieczeniowi.

Możemy przesyłać Twoje dane do innych odbiorców danych, którzy pomagają nam w świadczeniu naszych usług. Takie osoby mogą obejmować dostawców oprogramowania bazodanowego, usługi administrowania bazami danych, konserwację centrów danych i dostawców usług przetwarzania w chmurze, dostawców usług marketingu bezpośredniego, dostawców badań rynku lub analityków biznesowych. W każdym przypadku udostępniamy administratorom danych tylko ilość danych wymaganych do wykonania określonego zadania lub świadczenia określonych usług. Nasi administratorzy danych mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą ich używać w żadnym innym celu ani dla żadnej innej osoby bez naszej zgody. Ponadto mają obowiązek chronić swoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz pisemną umową z nami, która przewiduje między innymi nieodwołalne usunięcie jakichkolwiek danych po zakończeniu naszego zadania lub współpracy.

Dane mogą być również przekazywane właściwym organom lub organom ścigania, takim jak policja lub organy nadzorcze, ale tylko w odpowiedzi na ich wnioski i tylko wtedy, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, w przypadkach i zgodnie z procedurami określonymi przez prawo.

W jakich obszarach i jurysdykcjach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej oraz w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przekazywane wyłącznie zgodnie z wymogami aktów prawnych dotyczących ochrony danych.

Jak bezpieczne są twoje dane?

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Korzystamy z odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby zapewnić nieprzerwane bezpieczeństwo danych osobowych oraz zgodność przetwarzania danych z wymogami przepisów o ochronie danych, a nasze przepisy wewnętrzne, w tym Upway Logistics, zobowiązują się do zapewnienia poufności danych osobowych klientów.

Przestrzegamy wymogów prawa i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i dbamy w każdym procesie przetwarzania danych o gromadzenie tylko informacji niezbędnych do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce.

Jakie masz prawa dotyczące ochrony danych i jak z nich korzystasz?

Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych daje Ci prawa, które możesz dowolnie złożyć do nas. Zobowiązujemy się zapewnić Państwu możliwość korzystania ze swoich praw.

Prawo do uzyskania informacji o tym, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeśli je przetworzymy

Masz prawo otrzymać nasze potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, celów przetwarzania danych, kategorii przetwarzanych danych, kategorii odbiorców danych, okresu przetwarzania danych, źródeł pozyskiwania danych . Większość tych informacji przekazujemy Tobie w niniejszej Polityce i uważamy, że będzie ona dla Ciebie przydatna.

Prawo do żądania sprostowania danych osobowych

Jeśli podane przez Ciebie informacje uległy zmianie lub zauważysz, że przetwarzane przez nas informacje są niedokładne lub niedokładne, masz prawo zażądać, aby te informacje zostały zmienione, określone lub poprawione.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a przetwarzanie danych na podstawie Twojej zgody zostanie zakończone. Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w dowolnym momencie. Wycofanie tej zgody nie ograniczy możliwości otrzymania usług Upway Logistics.

Jeśli twoja zgoda wygasa lub jest cofnięta lub odwołana, usuwamy dane przetwarzane za Twoją zgodą, chyba że istnieją inne podstawy do przetwarzania ich w innych celach przetwarzania danych w ramach niniejszej Polityki.

W każdym przypadku możemy również przechowywać Twoją zgodę i dowód na to przez dłuższy okres czasu, jeśli jest to konieczne do ochrony twoich praw w związku z roszczeniami, roszczeniami przeciwko nam.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Wierzymy, że będziemy w stanie rozwiać wszystkie twoje wątpliwości, spełnić prośby i wyeliminować nasze błędy, jeśli takie wystąpią.

Jeśli nie jesteś zadowolony z oferowanych przez nas rozwiązań lub nie uważasz, że podejmujemy niezbędne działania, masz prawo złożyć skargę do organu monitorującego w Republice Łotewskiej, Inspektoracie Stanu Danych (www.dvi.gov.lv).

Prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Jeśli istnieją odpowiednie okoliczności przetwarzania danych osobowych, na przykład jeśli dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, utracona zostaje podstawa prawna przetwarzania danych, masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe są przydatne do innych celów niniejszej Polityki, takich jak dostarczenie dowodów w przypadku roszczenia, możemy zachować odpowiednie dane w celu osiągnięcia innych celów.

Prawo do wymagania ograniczeń przetwarzania danych

Jeśli istnieją istotne okoliczności w przepisach dotyczących przetwarzania danych, na przykład jeśli dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, kwestionujesz dokładność danych, sprzeciwisz się przetwarzaniu danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na ograniczenie przetwarzania danych i na taki okres przedawnienia, możemy nie być w stanie świadczyć usług świadczonych przez Upway Logistics.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać przenośności danych, które przekazałeś nam w formie elektronicznej. Po otrzymaniu prośby o przeniesienie danych, zapewnimy realizację Twoich praw, dostarczając dane w powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie lub wysyłając żądane dane w formie elektronicznej do wybranego adresata, z zastrzeżeniem informacji podanych w żądaniu.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest Upway Logistics Ltd., numer rejestracyjny 40103870554, adres Kometa Street 2-6, Ryga, LV-1004.

Możesz skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek problemów z przetwarzaniem danych osobowych w następujący sposób:

Podczas pisania na adres e-mail: info@upway.lv,

Dzwoniąc do naszej linii informacyjnej: +371 25 148 100.

Cookies

Używamy plików cookie, które są małymi plikami informacyjnymi, które są wysyłane na Twój komputer lub inne urządzenie, takie jak telefon komórkowy, podczas odwiedzania naszej strony internetowej i są przechowywane w przeglądarce internetowej, której używasz do przechowywania danych, abyśmy mogli Cię rozpoznać jako klient Upway Logistics w tym czasie, w szczególności, wielokrotnie odwiedzasz naszą stronę internetową. Informacje zebrane za pomocą plików cookie umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej strony internetowej, oferowanie atrakcyjnych ofert i więcej informacji na temat zachowania naszych użytkowników witryny, analizowanie trendów i ulepszanie zarówno strony internetowej, usługi, jak i usług świadczonych przez Upway Logistics.

Pliki cookie innych firm są również używane na naszej stronie internetowej. Służą do tworzenia historii przeglądania użytkownika, aby pokazać dokładnie to, czego szukasz i zapewnić najlepsze wrażenia odwiedzając naszą stronę. Jeśli Twoja przeglądarka umożliwia nagrywanie plików cookie innych firm, nasz wybrany partner będzie mógł nagrywać pliki cookie w przeglądarce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, jak ich używać i jak zrezygnować, zobacz: Polityka Cookies.